Zekerheden

Tot 6,5% rendement met hypothecaire zekerheid

Zekerheden zijn belangrijk om de risico’s te beperken. Zekerheden bieden investeerders comfort. Ze zeggen iets over de beoordeling van een financieringsaanvraag, het commitment van de aanvrager en/of ze geven voorrang op het moment dat de aanvrager in zwaar weer komt.

Samen met een team van experts worden ondernemer en onderpand uitgebreid gescreend en streeft FDC FUNDING naar de hoogste kwaliteit.

Zekerheden in het aanvraag proces

1. Voorafgaand aan een financieringsaanvraag wordt een haalbaarheidstoets gedaan. FDC Vastgoedfinancieringsspecialisten doen een zorgvuldige screening van ondernemer en bedrijf, pand, businessplan, exploitatiebegroting en maken negatief scenario-variant.

2. Er is altijd persoonlijk contact met de ondernemer waarbij visie, strategie en financiële situatie van de onderneming besproken wordt.

3. Het te financieren object wordt door minimaal 3 experts vanuit FDC beoordeeld.

Doorlopend worden afspraken m.b.t voortgang en de (project) ontwikkeling gevolgd en besproken.

Zekerheden als onderdeel van de financiering

1. Eerste hypotheekrecht: het gebouw is het onderpand van uw investering
2. Hoofdelijke aansprakelijkheid ondernemer
3. Verpanding inkomsten (zoals huurinkomsten)
4. 2 maandtermijnen in depot bij stichting zekerheden
5. Ondernemer nodigt eigen vrienden, kennissen en familie uit om te investeren
6. minimaal 15% tot 30% eigen inbreng door ondernemer of familie
7. Maximaal 60% van de waarde (na ontwikkeling) aflossingsvrij, restant aflossen in maximaal 10 jaar
8. FDC directie en medewerkers investeren mee

Elke financieringsaanvraag is maatwerk en wordt zorgvuldig beoordeeld. Indien wenselijk kunnen er aanvullende zekerheden gesteld worden. Welke zekerheden er van toepassing staan beschreven in de pitch.