FDC Funding FAQ

Veelgestelde vragen over financieren via FDC Funding

Snel naar Vragen over Mijn FDC Funding
Snel naar Vragen over Financieren via FDC Funding

Vragen over Mijn FDC Funding

Waar kan ik mijn financieringsgegevens terugvinden?

Als u inlogt op FDC FUNDING en u gaat naar mijn statistiek dan vindt u uw financieringsgegevens. Ook kunt u daar uw jaaropgave vinden.


Vragen over Financieren via FDC Funding

Moet mijn bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel?

Ja. Op basis van de gegevens van de Kamer voor Koophandel worden er toetsingen uitgevoerd door Graydon en Creditsafe. Zonder deze scores kan een project niet beoordeeld worden.

Waarom gaat FDC FUNDING verder dan banken?

Banken stellen steeds strengere voorwaarden aan het verstrekken van een zakelijke vastgoedfinanciering. Zij hebben te maken met funding partijen en met hun eigen balanstotaal. Dit kan doorvoeren in een toenemende verscherping van de verstrekking eisen. Daarnaast spelen bij banken de jaarcijfers van de ondernemer een grote rol. De jaarcijfers van een onderneming worden beoordeeld op basis van het gemiddelde resultaat van de afgelopen 3 jaar. Toekomstige huurinkomsten zijn vaak van ondergeschikt belang terwijl deze veel zeggen over de betaalbaarheid van de financieringslast.

FDC FUNDING kijkt in plaats van het inkomen over de afgelopen jaren vooruit. Verwachte huurinkomsten vormen de basis voor de cashflow van het te financieren object. Dit wordt onderbouwd door (bestaande) huurcontracten of door de expertise en bemiddeling van een zakelijk vastgoed makelaar. Afhankelijk van het type object wordt de verstrekking hoogte van de financiering bepaald. Er wordt o.a. rekening gehouden met de bestemming, courantheid van het pand , de omgeving en de marktomstandigheden. FDC FUNDING maakt hierbij gebruik van de expertise van een vaste zakelijk vastgoed makelaar. Hierdoor is per type object een eigen risicoafweging gemaakt die resulteert in een verstrekkingshoogte op maat en hoger kan liggen dan de generieke verstrekking bij een bank.

Welke zekerheden moet ik overleggen om in aanmerking te komen voor een financiering?

Een financiering via FDC FUNDING is altijd met hypothecaire zekerheid. Het kan zijn dat er aanvullende zekerheden worden gevraagd ten behoeve van de investeerders, bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid.

Extra zekerheden worden per aanvraag bepaald en toegelicht in de pitch die hoort bij het crowdfundingsproject.

Wie komt er in aanmerking voor een financiering bij FDC FUNDING ?

Om te lenen via FDC FUNDING, moeten aanvragers tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Leeftijd van 18 jaar of ouder
– Nederlands ingezetene bij aanvraag en gedurende de looptijd van de lening
– Handelingsbekwaam en –bevoegd
– Bedrijven dienen ingeschreven te zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel

Wat gebeurt er als binnen 30 dagen niet voldoende investeringen worden toegezegd?

Wanneer een project binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet is volgeschreven komt deze aanvraag te vervallen. De aanvrager heeft dan geen recht op het bedrag dat wel is geïnvesteerd, en hoeft daarover ook geen succesfee te betalen.

Hoeveel rente betaal ik over mijn lening?

De rente die u betaalt is afhankelijk van het type onroerend goed en van de verhouding tussen de leensom en de waarde van het onderpand; de zgn. Loan-to Value.

Hoe werkt het aanvraagproces bij FDC FUNDING?

Hier kunt u lezen hoe een aanvraag indienen werkt.

Wat kost een vastgoedfinanciering via FDC Funding?

FDC FUNDING wil de kosten die horen bij het aanvragen van een lening of bij investeren in vastgoed zo laag en zuiver mogelijk te houden. Indien er zich wijzigingen in de tarieven voordoen wordt dat altijd duidelijk op de website vermeld. Gedurende de looptijd van uw lening zullen de genoemde kosten niet gewijzigd worden.

Voor het aanhouden van een profiel worden geen kosten in rekening gebracht. FDC brengt kosten in rekening voor de haalbaarheidstoets. Is de toets positief en kan de aanvraag door gaan dan worden deze kosten verrekend met de succesfee. Indien een aanvraag voor een lening onverhoopt niet doorgaat bent u uitsluitend de kosten voor de haalbaarheidstoets verschuldigd. Indien een aanvraag voor een lening wel gepubliceerd wordt, maar niet wordt volgeschreven, betaalt u naast de kosten voor de haalbaarheidstoets de publicatiekosten. Bij een succesvolle funding wordt de eenmalige succesfee in mindering gebracht op het uit te keren kredietbedrag.

Houd u daarnaast rekening met bijkomende kosten voor externe partijen; taxateur, notaris, verzekeringsexpert (eventueel aangevuld met kosten fiscalist, verhuurmakelaar of begeleidingspakket gedurende de looptijd van de lening).

De actuele tarieven van Geldvoorelkaar.nl vindt u op het tarievenblad voor geldnemers.

Hoeveel kan ik maximaal lenen via FDC Funding?

FDC FUNDING financiert zakelijk vastgoed tot maximaal € 2.500.000,-. De maximale lening is afhankelijk van het type onroerend goed, eventuele huurinkomsten en/of het bedrijfsresultaat.

Kom ik in aanmerking voor financiering via FDC FUNDING?

Om snel te kunnen nagaan of FDC FUNDING bij u past kunt u starten met een QuickScan.

Bij een positieve uitkomst neemt onze vastgoedfinancieringsspecialist contact met u op een uitgebreidere haalbaarheidstoets te doen en bespreekt met u alle vervolgstappen.

Wat zijn de voorwaarden voor vervroegde aflossing?

De voorwaarden voor vervroegde aflossing worden door de adviseur en/of crowdfundingbeoordelaar met u afgestemd. De afspraken omtrent vervroegde gedeeltelijke of gehele aflossing worden altijd in de Pitch van de gepubliceerde aanvraag en in de Overeenkomst Lening vermeld.

Bij de Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% is mogelijk met bijbetaling van 10 maanden compensatierente en administratiekosten. 60% van het bij te betalen bedrag aan compensatierente is voor de investeerder, 40 % van het bij te betalen bedrag aan compensatierente is voor FDC FUNDING.

De administratiekosten voor versnelde aflossing bedragen € 495,- excl. BTW. Algehele vervroegde aflossing is mogelijk met bijbetaling van 10 maanden compensatierente. Deze compensatierente komen ten gunste van de investeerder en FDC FUNDING.