Zakelijke financiering voor VvE’s

Heeft uw appartementencomplex onderhoud of verduurzaming nodig, maar is er te weinig budget beschikbaar in het VvE reservefonds? Dan kan een zakelijke financiering voor VvE een oplossing bieden.

VvE is verantwoordelijk voor verduurzaming en onderhoud

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw. De appartement-eigenaren betalen maandelijks servicekosten voor bijvoorbeeld energiekosten en schoonmaakkosten. Een deel van de servicekosten wordt gespaard in een reservefonds. Hiermee sparen de eigenaren voor groot onderhoud, eventuele herstelwerkzaamheden en verduurzaming van het pand.

Wettelijke verplichting tot reserveren voor onderhoud

Sinds 2018 is er een wettelijke verplichting om een minimale reservering te doen in het reservefonds voor het onderhoud van het pand. Deze verplichte reservering bedraagt jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde of een reservering die is gebaseerd op een MJOP (meer-jaren-onderhoudsplan).

Onvoldoende geld in reservefonds VvE voor onderhoud en verduurzamen

VvE’s stellen energiebesparende maatregelen soms uit, omdat er niet genoeg geld in het reservefonds zit.

Dat uitstel kan onverstandig zijn, omdat u nu al kunt zorgen voor lagere energielasten door middel van een lening. Daarnaast zijn er subsidie mogelijkheden voor VvE’s; op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Zakelijke financiering voor VvE aanvragen

Wilt u als VvE een lening aanvragen voor onderhoud, restauratie of verduurzaming van het appartementencomplex?

De zakelijke lening wordt dan verstrekt aan de VvE, niet aan een persoon/bestuurder. De aflossingen en rente worden een onderdeel van de VvE bijdrage (servicekosten) voor alle appartement-eigenaren . De lening komt dus niet op naam, en bij verkoop van individuele appartementen wordt de lening niet meegenomen.

Voorwaarde: In de splitsingsakte van de VvE moet staan dat de VvE een lening mag afsluiten. Indien dit het geval is, wordt de lening alleen afgesloten bij een gekwalificeerde meerderheid van de leden. Als de meerderheid heeft besloten een lening af te sluiten, dan is dit een verplichting voor elk VvE-lid (een individueel lid mag dus niet het eigen spaargeld inleggen in plaats van de lening).

Hoe kan FDC u helpen?

De financieel experts van FDC kunnen u ontzorgen bij het verduurzamingstraject én het financieringstraject.

FDC adviseert u over VvE financiering voor verduurzaming & onderhoud. Wij onderzoeken voor uw VvE op welke subsidies aanspraak gemaakt kan worden. Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden om een deel van de werkzaamheden uit het reservefonds te financieren, en voor welk deel een lening nodig is.

Indien u dit wenst adviseren wij de VvE ook inzake het reglement en het meer-jaren-onderhoudsplan.

Stel belangrijk onderhoud en verduurzaming niet uit

Uitstellen van onderhoud en verduurzaming leidt op den duur vaak tot nog hogere kosten. Een zakelijke financiering kan voor uw VvE een oplossing zijn om dat te voorkomen.

Neem contact met ons op voor een berekening op maat voor uw VvE.