FAQ Investeren in vastgoed

Veelgestelde vragen over FDC Funding

Snel naar Vragen over Mijn FDC Funding
Snel naar Vragen over Investeren via FDC Funding
Snel naar Vragen over Investeringsprojecten
Snel naar Vragen over Maandelijkse uitbetalingen

Vragen over Mijn FDC Funding

Waar kan ik de leenovereenkomsten vinden van geïnvesteerde projecten?

U kunt het contract lening van het project waarin u heeft geïnvesteerd vinden onder Mijn projecten en dan bij het Betaalschema van dit project.

De activeringslink voor mijn investering werkt niet. Wat nu?

Het kan zijn dat u twee e-mails ter bevestiging van uw investering heeft ontvangen. De link in de laatst ontvangen mail is de juiste activeringslink.

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan voor Mijn FDC FUNDING ?

U kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Hoe kan ik mij inschrijven als investeerder bij FDC FUNDING ?

Om te kunnen investeren in projecten via Geldvoorelkaar.nl, dient u eerst een account aan te maken. U kunt zich hier registeren.

Op onze projecten pagina vindt u een overzicht van de projecten die openstaan voor investeringen. Nadat u voor de eerste keer een investering hebt toegezegd, ontvangt u van ons per e-mail een investeringsovereenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te mailen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze actie is éénmalig en geldt voor alle investeringen die u in de toekomst eventueel nog gaat doen.

Let op! Wanneer zowel u als uw partner investeren via FDC FUNDING.nl dient u beiden een uniek e-mailadres en een uniek bankrekeningnummer aan te leveren.

Waar vind ik het effectieve rendement van mijn portefeuille terug?

Als u inlogt op FDC FUNDING en u gaat naar mijn statistiek dan vindt u uw gegevens en rendement op uw portefeuille. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bruto rendement, bruto rendement na aftrek fee en netto rendement ( na aftrek fee en achterstand).


Vragen over Investeren via FDC Funding

Is investeren anoniem?

Ja, investeren is standaard anoniem. In de overeenkomsten tussen geldnemers en investeerders zullen de persoonlijke gegevens van een investeerder niet openbaar worden gemaakt. Een geldnemer kan niet zonder toestemming van de investeerders toegang krijgen tot de persoonsgegevens van zijn/haar investeerders.

Heb ik garantie op mijn investering?

Er is altijd zekerheid van het eerste hypotheek recht. Daarnaast kunnen aanvullende zekerheden worden gesteld. Aanvullende zekerheden worden altijd benoemt in de pitch van het project en gelden ten behoeve van de investeerder.

Ook tijdens het aanvraag proces borgt FDC FUNDING zoveel mogelijk zekerheden door met verschillende specialisten de financieringsaanvraag zorgvuldig te screenen. Zowel het onderpand als de ondernemer worden uitgebreid beoordeeld.

Daarnaast werken wij samen met Geldvoorelkaar.nl. Deze partner verzorgt naast de techniek ook de administratie en het beheer van de lening en de investeringen. Zij werken samen met een incassobureau om uw belangen te behartigen.

Wat kost een investering via FDC Funding?

U betaalt per investering betaalt u een percentage over uw investeringsbedrag aan FDC FUNDING.
De actuele tarieven vindt u op onze pagina Tarieven investeerders.

Bij een annuïtaire aflossing op de vastgoedhypotheek betaalt u de helft bij aanvang van de looptijd (verdeeld in drie maandelijkse inhoudingen), en voor de helft gespreid over de rest van de looptijd (in de eerste maand van opvolgende leenjaren).

Bij de Aflossingsvrije lening binnen de vastgoedhypotheek wordt de succesfee voor de investeerders vooraf in rekening gebracht. Deze succesfee wordt uiteraard alleen in rekening gebracht wanneer een lening succesvol tot stand komt.

Hoe vermeld ik mijn investeringen in de Aangifte Inkomstenbelasting

Het bedrag dat u had uitstaan als geïnvesteerd bedrag, vult u in bij Box3 bij ‘’uitgeleend geld en andere vorderingen’
Het bedrag dat u moet invullen vindt u in uw jaaroverzicht onder Mijn account

Het jaaroverzicht kunt u inzien en opvragen onder het tabblad “Mijn statistiek” in “Mijn account”. Hier vindt u onderaan een groene knop ‘Jaaropgaaf aanvragen’. Als u hier op klikt wordt er automatisch een jaaropgave naar uw e-mailadres gestuurd.

Hoe kan het dat iedereen er beter van wordt?

Banken worden steeds meer terughoudend als het gaat om het verstrekken van een zakelijke hypotheek. Dit maakt het lastig voor de ondernemer om te groeien. Aan de andere kant wordt er op spaargeld en vermogen nagenoeg geen rente meer vergoed of is er zelfs sprake van negatieve rente. Door middel van crowdfunding brengt FDC de ondernemer in contact met de investeerder. De ondernemer kan makkelijk en snel aan een financiering komen en de investeerder ontvangt een aantrekkelijke rente.
Voor het afsluiten van de lening en het begeleiden van de investeringscampagne betaalt de ondernemer een vergoedingaan FDC FUNDING. De investeerder betaalt een administratie fee.

Wie kunnen er investeren?

Investeerders via Geldvoorelkaar.nl dienen in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– Leeftijd van 18 jaar of ouder.
– Investeerders kunnen een natuurlijk persoon (particulier) of rechtspersoon (zakelijk) zijn.
– De investeerders is handelingsbekwaam en niet onder curatele gesteld.

Hoeveel mag ik maximaal investeren?

Als particulier investeerder mag u maximaal € 80.000,- aan investeringen via dit platform hebben uitstaan. Als de investering vanuit de onderneming of rechtspersoon wordt gedaan, geldt er geen investeringslimiet. Elke vorm van investeren kent risico’s. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u om uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Waarom moet ik een investeerderstoets doen?

Elke vorm van investeren kent risico’s. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u om uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Om investeerders bewust te maken van de risico’s heeft de AFM een investeerderstoets in het leven geroepen. Deze toets verschijnt bij elke € 5.000,- die u investeert in projecten op onze website. Na het doen van de toets krijgt u een positief of negatief advies om verder te gaan met uw investering. U kunt zelf beslissen of u dit advies opvolgt. De uitkomst is niet bindend.


Vragen over Investeringsprojecten

Wat gebeurt er als een project eerst wordt opengezet voor de innercircle?

De geldnemer heeft de mogelijkheid om het project eerst open te zetten voor de “innercircle”. Het openzetten van het project en de mogelijkheid om te investeren gebeurd in verschillende fases.

1. Directie, adviseurs & medewerkers FDC
2. Familie en vrienden van de geldlener
3. Innercircle FDC investeerders
4. FDC / Lancyr Groep relaties (45.000)
5. Geldvoorelkaar.nl-investeerders

Vanaf het moment van aanbieden aan de innercirle en het openzetten op het platform zit 1 week. Gedurende deze week is het project niet zichtbaar op de website van FDCFUNDING.nl. Het is gedurende deze periode alleen voor de innercircle mogelijk om te investeren.

Hierna wordt het project op het platform opengezet. De eerste 48 uur is het project alleen zichtbaar zonder dat er geïnvesteerd kan worden. Dit geeft u de tijd om u in te lezen en een weloverwogen besluit te nemen.

Op basis van eerdere projecten blijkt dat de innercircle de eerste 5% tot 10% van het doelbedrag inschrijft.

Hoe kan ik op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten?

U kunt op 2 manieren op de hoogte gehouden worden van nieuwe projecten. In beide gevallen kunt u deze informatievoorziening aan en uit zetten en in beiden gevallen ontvangt u een bericht wanneer u een project kunt inzien (48 uur voorpublicatie) en wanneer een project open gaat voor investeringen.

Aankondiging via What’s App
Stuur een WhatsApp bericht met “Aan” naar 06-82111597 om de What’s App berichten te ontvangen.

Investeringsalert via e-mail
Aanmelden voor de investeringsalert (e-mail) gaat via Mijn gegevens, in uw persoonlijke Mijn FDC FUNDING omgeving. Onderaan de pagina vindt u het menu Email opties, waar u de Investeringsalert eenvoudig aan kunt vinken.

Ook op de projectpagina kunt u de keuze maken.

Wat betekenen de verschillende classificaties in de pitch?

Classificaties geven inzicht in de mate van risico wat investeren in het betreffend project met zich meebrengt.

Een uitgebreide toelichting van de classificaties vindt u hier.

Zijn er verschillende soorten leningen?

FDC FUNDING kent alleen de vastgoedlening met hypothecaire zekerheid. De vastgoedlening kent 2 (aflos)vormen. De annuiteitenlening en de aflossingsvrije lening.

Wat gebeurt er als een project niet vol komt binnen de termijn van 30 dagen?

Het project komt te vervallen wanneer het niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen is volgeschreven door investeerders. U hoeft uw investering in dat geval niet over te maken. In sommige gevallen volgt een verlenging van de publicatietermijn of een herpublicatie met gewijzigde uitgangspunten.


Vragen over Maandelijkse uitbetalingen

Ik heb mijn investering al overgemaakt, maar ik ontvang toch een betaalverzoek. Hoe kan dat?

Alle investeerders krijgen een betaalverzoek. Vooruitbetalingen worden pas verwerkt op de dag ná het betaalverzoek. Hierdoor is een vooruitbetaling is niet meteen zichtbaar als ‘investeringsbedrag ontvangen’ in “Mijn FDC FUNDING”

Wat is de rol van FDCFUNDING bij een betaalachterstand?

Het lening beheer wordt verzorgd door onze partner Geldvoorelkaar.nl. Samen hebben wij een bemiddelende rol tussen de geldnemer en de investeerders waarbij wij streven naar een snelle en meest gunstige oplossing voor beide partijen.
Wanneer de geldnemer ons een voorstel doet voor een betalingsregeling, zal dit voorstel eerst aan de investeerders worden voorgelegd. De investeerders kunnen instemmen of afwijzen. De uitslag is bindend zodra investeerders, die samen meer dan de helft van het bedrag van de lening hebben geïnvesteerd, wel of niet instemmen met de betalingsregeling.

Wanneer echter blijkt dat er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zal het project overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder en zullen de investeerders hierover ingelicht worden.
In uiterste geval zal middels een gerechtelijk vonnis het recht van executie worden uitgevoerd ten gunste van de investeerders.

Waar gaat mijn geld heen?

Na het maken van een keuze om te investeren in een van onze projecten kunt u een toezegging doen voor het bedrag dat u wilt investeren. Na registratie wordt u eenmalig gevraagd een zgn. investeringsovereenkomst te tekenen. Pas nadat het project is volgeschreven met toezeggingen van andere investeerders wordt door Geldvoorlkaar.nl, onze samenwerkende partner de overeenkomsten opgemaakt voor de ondernemer en voor u als investeerder. Ook dan ontvangt u een betalingsverzoek. De betaling loopt via Geldvoorelkaar.nl. Geldstromen vinden in opdracht van Stichting Crowdfunding partnerprojecten plaats aan/door Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl, dit staat ook zo in de contracten. Stichting Crowdfunding partnerprojecten vestigt de zekerheden voor projecten van FDC FUNDING.
Lees meer over hoe investeren FDC Funding werkt.

Hoe wijzig ik mijn investeringsbedrag?

Het wijzigen van het bedrag van uw investering kan tot het moment dat u het betalingsverzoek heeft ontvangen.
Indien u een hoger bedrag wilt investeren dan u oorspronkelijk heeft toegezegd dan voert u de totale nieuwe investering op. Hiermee overschrijft u de eerder en lagere toezegging.
Indien u het bedrag wat u heeft toegezegd wilt verlagen dan kan dat makkelijk door een mail te sturen naar [email protected]

Wanneer wordt de rente en aflossing betaald?

De terugbetaling van rente en aflossing gebeurt per maand achteraf. Zodra een project tot stand is gekomen, kunt u in Mijn FDC FUNDING het betaalschema van de lening zien. Zo weet u precies wanneer u een uitbetaling kunt verwachten.

Kan ik mijn investering ook vooraf overmaken?

Indien u voor bepaalde periode afwezig bent b.v. door naderende vakantie, kunt u uw investering al aan ons overmaken voordat het betaalverzoek is verstuurd. Dit doet u door uw investering per project over te maken onder vermelding van het projectnummer en uw investeerdersnummer (klantnummer).

Kan ik mijn investering terugtrekken?

Tot aan het moment dat u het verzoek krijgt om uw geld over te overboeken kunt u altijd kosteloos uw toegezegde investering terugtrekken. De lening wordt dan opnieuw open gezet voor een nieuwe investeerder. Is het investeringsbedrag overgemaakt dan geldt het commitment voor de duur van de lening.