Lancyr Riskmanagement

Risico-inventarisatie

Om meer zekerheid te bieden wordt naast een financiële toetsing van de geldlener ook het te financieren object beoordeeld.

Het is van belang dat zaken als bouwaard, gebruik, onderhoud en brand- en inbraakpreventie op orde zijn waardoor de kans op schade aan of het verloren gaan van het object zo klein mogelijk wordt gehouden.

Door een toetsing van een risico-expert worden de risico’s in kaart gebracht en gedurende de duur van de financiering gevolgd. Onderhoudscontracten worden vastgelegd en geagendeerd en tussentijdse wijzigingen van de bestemming van het object worden bijgehouden.

Hierbij maken we gebruik van geregistreerde risico-managers en risico-inventarisatiesoftware van gerenommeerde taxatiebureau ’s.

Met deze aanpak houden we in de breedte grip op de investering gedurende de hele financieringsduur.

Verzekering

Volgens artikel 23.2 van de algemene voorwaarden van Stichting Crowdfunding Partnerprojecten dient er door de Geldlener voor het onroerend goed een verzekering te zijn gesloten bij een gerenommeerde verzekeraar en tegen uitgebreide condities.

De aanwezigheid van deze verzekering dient door de Geldlener te worden aangetoond door middels van een polis of dekkingsbevestiging van de betreffende verzekeringsmaatschappij. Ook dat wordt vastgelegd bij de risico inventarisatie.

Is deze er niet of voldoet de polis niet aan de door FDC Funding gestelde eisen, dan kan FDC Funding verlangen dat de Geldlener de verzekering regelt via Lancyr Riskmanagement (zusterorganisatie van FDC).

Praktijk leert dat het verzekeren of verzekerd houden van bedrijfsmatig onroerend goed steeds lastiger wordt door strengere eisen van de verzekeringsmaatschappijen.
Lancyr Verzekeringen heeft een samenwerking met meerdere verzekeraars waaronder MS Amlin Insurance, Fatum Insurance, Nationale Nederlanden, Avero Achmea en ASR.

Met deze maatschappijen zijn afspraken gemaakt over het door FDC Funding toegepaste toetsingsbeleid. Deze gezamenlijke expertise zorgt er voor dat Lancyr Riskmanagement snel en tegen scherpe(re) condities dekking kan regelen.