Onroerend goed

Binnen 4 weken uw zakelijke hypotheek geregeld

FDC FUNDING is er voor particuliere en zakelijke vastgoedondernemers die zakelijk onroerend goed willen aankopen en/of verbouwen. Denk hierbij aankoop van een bedrijfspand, kantoorpand, winkelpand, woon/winkelpand, woningverhuur of projectontwikkeling. Zakelijk onroerend goed kan om verschillende redenen worden aangekocht.

Eigen gebruik

Indien zakelijk onroerend goed wordt aangekocht (en/of verbouwd) voor (geheel) eigen gebruik betreft dit vaak een bedrijfspand, kantoorpand of een winkelpand. Indien zakelijk vastgoed wordt aangekocht voor geheel eigen gebruik is het belangrijk dat dit gebeurt vanuit en zakelijke entiteit.

Voordelen om zakelijk vastgoed voor geheel eigen gebruik aan te schaffen:

Vervallen van de huurbetaling welke jaarlijks indexeert.
Financieringslasten (rente & aflossing) kunnen zelfs goedkoper uitvallen
Het onroerend goed is eigendom, er is sprake van investeren in vastgoed
Zekerheid van huisvesting
Fiscale voordelen bij het treffen van energie besparende maatregelen

Relevante aandachtspunten

Wat is de waarde van het onroerend goed?
Wat is de bestemming van het pand?
Wat is de staat van het pand?
Wat is de hoogte van de vastgoedfinanciering?
Wat zijn de nieuwe lasten na financiering?
Welke kosten vallen weg indien er geen huur meer betaald moet worden?
Kan de rente en aflossing uit de lopende cashflow gedaan worden?
Hoe is de brandveiligheid geregeld?
Gemeentebelastingen voor eigenaars

Heeft het aan te kopen pand geen zakelijk karakter en wordt het aangekocht voor geheel eigen
gebruik, zoals de eigen Woning bekijk dan onze mogelijkheden op onze website www.fdc.nl

(Gedeeltelijke) Verhuur

Investeren in vastgoed kan aantrekkelijk zijn. Door te investeren in onroerend goed met als doel dit (gedeeltelijk) te verhuren, genereert u huurinkomsten en een passief inkomen voor lange termijn. Vaak gebeurt dit vanuit een holding of een vastgoed B.V. die hier speciaal voor is opgericht.

Voordelen om zakelijk vastgoed voor (gedeeltelijke) verhuur aan te schaffen

Opbouw van vermogen in de onderneming
Opbouw van vastgoedporteuille. Bij aankoop van meerdere is er sprake van risicospreiding en kan aangekocht vastgoed dienen als zekerheid voor nieuwe panden;
Stabiele huurinkomsten voor langere termijn
Passief (extra) inkomen voor langere termijn
Mogelijkheid om liquiditeit uit de onderneming vrij te maken en te investeren in vastgoed . Vermogen wordt hiermee veilig gesteld.
Fiscale voordelen bij het treffen van energie besparende maatregelen

Relevante aandachtspunten

Wat is de waarde van het onroerend goed?
Wat is de bestemming van het pand?
Wat is de staat van het pand?
Wat is de hoogte van de vastgoedfinanciering?
Wat zijn de financieringslasten?
Kan de rente en aflossing uit de huurinkomsten gedaan worden?
Is er eventueel aanvullende cashflow vanuit het bedrijf ?
Zijn er al huurcontracten?
Hoe is de brandveiligheid geregeld?

Investeren in vastgoed als privé persoon

Ook als privé persoon kunt u zakelijk vastgoed aankopen. Door deze investering in vastgoed bouwt u vermogen op in BOX 3. Het pand wordt immers uw persoonlijk eigendom.

De voordelen en de aandachtspunten die gelden voor een aankoop onroerend goed vanuit een zakelijke entiteit gelden in principe ook voor u als particulier. Ook als particulier zult u aan moeten tonen dat huurinkomsten voldoende zijn om de financieringslasten te betalen of dat u dat uit bestendig inkomen kunt aanvullen.

De keuze om vanuit een BV te investeren of privé investeren heeft te maken met de aansprakelijkheid, BV heeft meer bescherming en de fiscaliteit. Vanaf 2022 worden verhuurde panden gezien als belegging met hoger fictief rendement en dus hogere belasting in box 3 (nog niet definitief).

Wilt u als particulier een vastgoedportefeuille opbouwen dan zijn er verschillende criteria vastgoedondernemer particulier waaraan u moet voldoen om te kwalificeren als particulier vastgoedbelegger.

Naast bancaire oplossingen biedt FDC nu ook FDC FUNDING, een alternatief voor vastgoedfinanciering door middel van crowdfunding. Een zakelijke vastgoedfinanciering gaat altijd hand in hand met de zekerheid van een zakelijke hypotheek.

FDC FUNDING biedt zakelijke vastgoedfinancieringen aan door heel Nederland voor verschillende types onroerend goed tot een bedrag van € 2.500.000,- . De maximale verstrekkingshoogte en het rentetarief is afhankelijk van het soort object.

Hieronder leest u meer over de mogelijkheden per objecttype.

Bedrijfspand

Een bedrijfspand is een pand dat gebruikt wordt voor bedrijf of winkel. Met deze term wordt ook bedoeld een kantoor, fabriek, opslagplaatsen etc. Het huurcontract (en dus de zekerheid van de inkomsten) zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De huurder heeft een aantal verplichtingen. Zoals het voldoen van de huurprijs, waarbij het niet voldoen van de huur gelijk een verzuim oplevert. Er gelden andere regels voor verhuur van bedrijfspanden dan voor residentiële huurders. De termijn van het huurcontract bij een bedrijfspand en de regels gebonden aan deze termijn zijn ook anders. Laat u goed adviseren en neem contact op met onze vastgoedfinancieringsspecialist.

FDC Funding financiert tot 70% van de waarde van het onroerend goed. Bekijk de rentetarieven.

Kantoorpand

Dit is een bedrijfspand. In het pand wordt voornamelijk administratief werk gedaan. Via FDC Funding financieren wij tot maximaal 70% van de Waarde (LTV). Voor het huurcontract gelden dezelfde regels als bij Bedrijfspand. Wilt u meer weten over het financieren van een kantoorpand? Laat u goed adviseren en neem contact op met onze vastgoedfinancieringsspecialist.

FDC Funding financiert tot 70% van de waarde van het onroerend goed. Bekijk de rentetarieven.

Winkelpand

Wij financieren via FDC Funding een winkelpand tot 70% van de waarde. Voor het huurcontract gelden dezelfde regels als bij Bedrijfspand en Kantoorpand.
Wilt u meer weten over het financieren van een winkel? Laat u goed adviseren en neem contact op met onze vastgoedfinancieringsspecialist.

FDC Funding financiert tot 70% van de waarde van het onroerend goed. Bekijk de rentetarieven.

Woon/ winkelpand

Dit is een mix-pand, waarbij de huurinkomsten van particuliere huurders én van zakelijke huurders komt. Dit geeft een risicospreiding, hierdoor is de maximale LTV 80%. Er zijn verschillen tussen residentiele en zakelijke huurovereenkomsten. Wilt u meer weten over het financieren van een woon/winkel pand? Laat u goed adviseren en neem contact op met onze vastgoedfinancieringsspecialist.

FDC Funding financiert tot 80% van de waarde van het onroerend goed. Bekijk de rentetarieven.

Woningverhuur

De particuliere woningverhuur heeft veel zekerheid voor de investeerder. De Loan to Value is 85%. De huurders zijn beschermt volgens de wet Huurbescherming en Huurprijsbescherming. Het voordeel van residentiele huurders is dat het aanbod groot is. Wilt u meer weten over het financieren van onroerend goed voor verhuur? Laat u goed adviseren en neem contact op met onze vastgoedfinancieringsspecialist.

FDC Funding financiert tot 85% van de waarde van het onroerend goed. Bekijk de rentetarieven.

Projectontwikkeling financieren

Dit zijn tijdelijke financieringen. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan een grote renovatie van een pand die u aankoopt of van een project wat nog ontwikkeld moet worden. Deze financiering is vaak van korte duur. Het rentepercentage is daarom hoger dan een niet-projectfinanciering. Projectfinanciering is altijd maatwerk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van projectfinanciering via FDC FUNDING? Laat u goed adviseren en neem contact op met onze vastgoedfinancieringsspecialist.

Wilt u meer weten over investeren in commercieel onroerend goed? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op of doe de Quickscan voor ondernemers.